310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956
310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956

$115,000

310 N Smith Avenue, Kenesaw, NE, 68956

14
Courtesy of: Nebraska Realty